การดู page id ของ wordpress ไปที่ Pages คลิ๊ก edit page ที่เราต้องการรู้ page id ดูตรง url หลัง post.php?post=896 pageid = 896