แก้ไขหน้าลงทะเบียน buddy press

ไปที่ wp-content–>Plugins–>buddypress–>bp-templates–>bp-legacy–>buddypress–>members

ไฟล์ register.php

หน้าเว็บก่อนแก้ไข

 

 

ต้องการเอา checkbox Yes, I’d like to create a new site ออก และ default สร้าง sub domain โดยไม่ต้องติ๊กช่อง checkbox

ลบโค้ดบรรทัดที่ 272 – 274 ออก

 

ผลลัพที่ได้หลังจากแก้ไขโค้ด

One Comment