แก้ปัญหา wordpress ตัดภาษาไทย

แก้ปัญหา wordpress ตัดภาษาไทย

เข้าไปในไฟล์ของ wordpress plugins ที่มีปัญหาการแสดงภาษาไทย

ตัวอย่าง คำสั่งนี้ใน plugins

$html .= ‘<a href=”‘ . network_get_permalink() . ‘” >’ . substr($the_title,0,$tmp_title_characters) . ‘</a>’;

ให้เปลี่ยนจาก  .substr เป็น .mb_substr

$html .= ‘<a href=”‘ . network_get_permalink() . ‘” >’ . mb_substr($the_title,0,$tmp_title_characters) . ‘</a>’;

หลังจากเปลียนคำสั่ง แสดงภาษาไทยถูกต้อง