สร้างฟอร์ม contact

สร้างฟอร์ม ติดต่อเรา โดยใช้ plugin contact form 7

https://wordpress.org/plugins/contact-form-7/

ไปที่ เมนู Contact–>Add new

 

 

ใส่ชื่อ ฟอร์ม

แก้ไข Label ตามที่เราต้องการ

<label> ชื่อผู้ติดต่อ (required)
[text* your-name] </label>

<label> อีเมล์ ของผู้ติดต่อ (required)
[email* your-email] </label>

<label> เรื่อง
[text your-subject] </label>

<label> ข้อความ
[textarea your-message] </label>

[submit “Send”]

บันทึก หลังจากบันทึกแล้วจะได้ shortcode นำไปไว้ในหน้าที่ต้องการ

page ที่เรานำ shortcode ไปไว้

 

 

 

 

 

One Comment