ปัญหา login site ไม่ถูกต้อง

หลังจากได้ทดลองสร้างเว็บ multisite ด้วย wordpress โดยติดต้้ง theme newspaper ที่ main site  ธีมซื้อมาจากที่นี่ themeforest  https://themeforest.net/item/newspaper/5489609

เมื่อลองลงทะเบียนเกิดปัญหา link ไม่ถูก subdomain (multisite สร้างเป็น subdomain.vblog.space)

วิธีแก้ไข

–>ไปที่ไฟล์ Newspaper–>parts-header–>top-menu.php

โดยการเพิ่มคำสั่งนี้เข้าไปที่บรรทัดที่ 47

$blogs = get_blogs_of_user( get_current_user_id() );
foreach ($blogs AS $user_blog) {
$link = $user_blog->siteurl ;
}

หลังจากนั้นแก้ไขคำสั่ง get_author_posts_url($current_user->ID) เป็น $link

ลอง login อีกครั้ง เมื่อคลิ๊กที่ user ก็จะ link ไปยัง URL ที่ถูกต้อง