การดู page ID ของ wordpress

การดู page id ของ wordpress

ไปที่ Pages คลิ๊ก edit page ที่เราต้องการรู้ page id

ดูตรง url หลัง post.php?post=896

pageid = 896

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *